"V sochárových prácach sa logicky prelína jeho umelecký program, ktorý je nežný, hravý, ale aj meditatívny až expresívny a v niektorých prípadoch sa stáva výzvou. Ich spoločným motívom je Schultzova pevná viera v humanizmus, očarenie zo života ale aj nevyhnutnosť jeho zachovania."
    "Pavol M. Schultz dodržuje svoje programové korene a rozvádza ich do nových kvalitatívnych polôh a zároveň sa dotýka čarovných prúdov imaginatívneho umenia."


Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky DrSc.    "Ríša fantázie je viac ohrozená ako kedykoľvek predtým. Primnohí sa prihlásili do služieb Ničoty.
Ale našťastie sú tvorcovia, ktorí si myslia, že umenie má myslieť, tešiť a očariť. Paľo, ďakujem ti za tvoje sochy."


Boris Filan

Vítam Vás


na stránke, kde Vám ponúkam výber z mojej sochárskej tvorby v materiáloch drevo a bronz.
Ďakujem všetkým, ktorí mi svojou ústretovosťou, ale i kritickým prístupom, pomohli kráčať po ceste hľadania a občas i nachádzania. Bola to cesta kľukatá, ale o to zaujímavejšia a vzrušujúcejšia. Zostávam s nádejou, že takou ostane až do konca.

S úctou Pavol M. Schultz .